Wstęp

Korona Gór Polski – pomysł na zdobycie jej zrodził się u mnie przypadkowo. Pewnego dnia trafiłem na stronę http://kgp.info.pl. Następnie po zapoznaniu się ze szczegółami stwierdziłem, że poznanie wszystkich pasm górskich w Polsce może być ciekawym doświadczeniem. Do klubu przystąpiłem razem ze swoją dziewczyną Martyną, która będzie mi towarzyszyć przy zdobywaniu szczytów koronnych. Aby rozpocząć zdobywanie Korony Gór Polski należy przystąpić do Klubu Zdobywców KGP. Oczywiście są z tym związane opłaty związane z przystąpieniem:

–  wpisowe 20 zł

– książeczka KGP – 5 zł

– opłata za wysyłkę – 6 zł (wysyłka od 2 do 5 osób – 8 zł)

Reasumując po otrzymaniu książeczki i potwierdzenia przyjęcia do klubu można wyruszać na szlaki i zdobywać poszczególne szczyty.

O klubie

Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku, a tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni ponad 30 tysięcy metrów n.p.m. Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 r. Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy już ponad 18 tysięcy miłośników gór. Spośród nich godnością Zdobywcy szczyci się ponad 1000 osób. Klub zrzesza nie tylko rodaków z kraju, ale i mieszkańców kilku państw europejskich, a nawet dalekiej Syberii. Organizuje dla nich wyprawy na koronne szczyty, imprezy o tematyce górskiej, a także posiedzenia Loży Zdobywców, weryfikującej dokonania kandydatów na Zdobywców. Wydaje mi się, że już za jakiś czas dołączymy do loży zdobywców.

Korona Gór Polski – wykaz szczytów

Niżej prezentuje szczyty należące do Korony Gór Polski. Oczywiście w podlikowanych wpisach można przeczytać relację z wejścia na dany szczyt.

Korona Gór Polski - książeczka